Nogle af mine billeder på Flickr

jun 112015
 

elmaaler_pengeSolcelle anlæg deler vandende. Nogen siger at det er urimeligt at der gives tilskud til disse og at andre kommer til at betale for solcelle ejernes producerede strøm. Andre skriver at det ikke kan betale sig at investere i solcelle anlæg, da afskrivningstiden på dem er alt for lang og det næppe kommer til at give overskud.

SE (tidligere Syd Energi) opkræver 5500 kr. (4400 + moms) pr år for at aflæse til den timebaserede ordning. For blot at dække den udgift skal der være en overproduktion (salg) af strøm der overstiger hvad et normalt parcelhus selv forbruger og hvad der er tilladt at opsætte under ordningen. Dermed har Sydenergi effektivt saboteret den timebaserede ordning og sat den ud af kraft for private husejere.

Uanset hvad man mener har regeringen (og landet) forpligtet sig til at reducere CO2 udledningen og en af metoderne er at øge andelen af vedvarende energi herunder solcelle anlæg.

Det har knebet lidt med at elselskaberne og andre store aktører har villet investere i disse anlæg, så man har nu prøvet at lave ordninger der kunne få helt almindelige private til at lægge solpaneler på deres hustage ca. svarende til hvad en normal hustands forbrug er. Derfor er der en begrænsning på disse private anlæg på maks. 6KW.

Den første ordning var ganske attraktiv da overproduktion om dagen og sommeren kunne ‘gemmes’ til forbrug om vinteren og resulterede også i en del anlæg. Den nuværende ordning er helt anderledes mindre attraktiv da overskudstrøm kun kan gemmes hvis det forbruges i indeværende time. Det er hvad der er blevet kommunikeret i aviser, Energinets hjemmeside, Energitjenestens hjemmeside og fra alle de Solcelle aktører jeg har været i kontakt med herunder Viva Energi A/S og Klimaenergi A/S. 2 af markedets store leverandører af solcelleløsninger. Af andre kan også nævnes Solcellekonsulenten som beskriver reglerne her.

Der er ingen evidens for en større driftsomkostning der retfærdiggøre at det skal koste 5500 kr. at aflæse til den timebaserede ordning fremfor 750 kr. for at registrerer den målte overskudsproduktion hvilket i forvejen ikke er rimeligt.

Men elselskabet SE (tidligere Syd Energi) bryder sig tilsyneladende meget lidt om ordningen og har fundet en måde at sabotere timeordningen fuldstændig for private. SE opkræver 5500 kr. (4400 + moms) pr år for at aflæse til den timebaserede ordning. For blot at dække den udgift skal der være en overproduktion (salg) af strøm der overstiger hvad et normalt parcelhus selv forbruger og hvad der er tilladt at opsætte under ordningen. Dermed har Sydenergi effektivt saboteret den timebaserede ordning og sat den ud af kraft for private husejere.

Lad os lige se på et eksempel her i den lyse sommertid:

Salg af overskudstrøm

Køb af strøm

Som det ses er der rigeligt strøm til at dække forbruget i løbet af dagen, men strøm-produktionen er ikke konstant. Den timebaserede ordning, hvor nettet fungerer som en slag buffer for ens strømforbrug inden for en klokketime, er derfor super vigtig! Den bliver endnu vigtigere på de tider af året hvor strømproduktionen er lavere end i sommerhavlåret, da produktionen i højere grad vil ligge omkring grænsen for husets forbrug.

Til sammenligning opkræves der oven i normal abonnement 600 kr. + moms for at registrere hvor meget energi der sendes til nettet. Et ekstra gebyr oven i den normale abonnement. Her skal der være en overproduktion på ca. 800KWh blot for at betale gebyret. El måleren måler i forvejen strømmen og sender det ind til SE, så der er nærmest ingen ekstra omkostninger ved dette – det er blot modstand mod udviklingen og at kræve betalingen for at der produceres elektricitet som elselskabet så med det samme sælger til naboen for fuld pris. Uden at have produceret den. Der er ingen evidens for en større driftsomkostning der retfærdiggøre at det skal koste 5500 kr. at aflæse til den timebaserede ordning fremfor 750 kr. for at registrerer den målte overskudsproduktion hvilket i forvejen ikke er rimeligt.

Det er tosset og ressourcespild at give private incitament til at investere i batteriløsninger for at gemme strøm produceret midt på dagen hvor samfundet har brug for den for derefter at bruge energien igen om aftenen når vindmøllerne producere overskudsstrøm

Oven i alt dette opkæver SE også 1500 kr for at en eksternt betalt elektriker registrere solcelleanlæget online ved SE. Hmmprff – man kan godt mærke modviljen og at konkurrencen mangler på området. – Du kan tro at jeg glæder mig til Teslas nye batterier bliver tilgængelige, for så skal jeg bare have sådan et.

Samfundsmæssigt er det rigtig godt tosset og ressourcespild at give private incitament til at investere i batteriløsninger for at gemme strøm produceret midt på dagen hvor samfundet har brug for den for derefter at bruge energien igen om aftenen når vindmøllerne producere overskudsstrøm. Det er ren Ebberød Bank.

 Leave a Reply

(skal udfyldes)

(skal udfyldes)